Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
w Rzeszowie

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
ul. Dąbrowskiego 79A
35-040 Rzeszów

tel. 17 85-419-09
(sekretariat)

tel. 17 85-419-36
(Oddział Higieny Żywnosci i Żywienia)

tel. 17 85-419-10
(Oddział Higieny Pracy)

tel. 17 85-419-69
(Oddział Higieny Komunalnej i Oddział Epidemiologii)

faks: nr wew. 110

Poniedziałek - Piątek godz 7:30 - 15:05

e-mail: psse.rzeszow@pis.gov.plwskazówki dojazdu (mapa)

numery wewnętrzne:
Telefon alarmowy PSSE w Rzeszowie
dostępny poza godzinami urzędowania,
tylko w sytuacji zagrożenia sanitarno - epidemiologicznego
668 958 999